सु. ल. गद्रे सभागृह

  • ५०’ x ९०’ x २०’ उंच सभागृह +५०’x३५’ मंच+१२५’लांब व्हरांडा + १००० स्क्वे. फूट मुख्य लॉबी.
  • बंदिस्त कपाट व स्वच्छतागृहासहित स्वतंत्र २ खोल्या
  • संपूर्णपणे वातानुकूलित
  • एका वेळी ४५० ते ५०० खुर्च्यांची व्यवस्था