सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था

संस्कृती, साहित्य, भाषा, कला, आरोग्य, अर्थकारण, विज्ञान अशा विविध अंगानी बहरलेली जुनी – जाणती संस्था.

संस्कृत विभाग
संस्कृत विभाग
कला विभाग
कला विभाग
ग्रंथालय
ग्रंथालय
आरोग्य विभाग
आरोग्य विभाग
अर्थ विभाग
अर्थ विभाग
विज्ञान विभाग
विज्ञान विभाग
मैत्रेयी विभाग
मैत्रेयी विभाग
गिरीमित्र विभाग
गिरीमित्र विभाग
51 कार्यक्रम
107 प्रकाशने
200 सभासद
5005 अभिप्राय

सुविधा शंकर गोखले स्मृती सभागृह

दुसऱ्या मजल्यावरील सुमारे १५० लोकांची व्यवस्था असलेले सभागृह ८०० स्क्वे....

अधिक माहिती

सभांगण

तळमजल्यावरील २०’ x ५०’ स्वतंत्र दालन. छोटे कार्यक्रम, मर्यादित अर्थपुरवठा...

अधिक माहिती

सभागृह क्रमांक २

६०’ x १२०’ प्रशस्त, अच्छादित आणि सुशोभित मंडप स्वतंत्रस्वच्छतागृहे मुख्य...

अधिक माहिती